Vítám Vás na stránkách chovatelské stanice Nort Brun.
Jméno stanice jsme získali díky našim čivavám, které velmi často vítězily ve výstavních kruzích. Nyní se soustředíme na PERUÁNSKÉ NAHÁČE VELKÉ a jejich chov.Bonitace německých ovčáků

7.10.2009 - 00:00:00

V neděli dne 4.10.2009 byla v KK Tišnov Bonitace německých ovčáků, pro mě velmi zajímavá akce, proto jsem se zúčastnila jako pomocník* PODMÍNKY CHOVNOSTI NĚMECKÉHO OVČÁKA - splněný svod dorostu ve věku 9 - 15 měsíců (výjimečně i déle) - rtg DKK kyčelních kloubů - max. 3. stupně - splněnou výstavu nejméně ve třídě dospívajících (od 18. měsíců), nebo pracovních (od 24 měsíců) - nejhorší ocenění známkou "dobrý" - ostatní zadávané známky - dostatečný, velmi dobrý, výborný - ve třídě nejvyšší, ve třídě dorostu - velmi nadějný a nadějný. Neplatí do chovu - pokud je jedinou výstavou psa - výstava "Mezinárodní a Národní", neboť se na těchto výstavách nepřezkušuje lhostejnost k výstřelu. - splněna zkouška 1. stupně (ZVV1, IPO1 nebo SchH1). V této chvíli může být jedinec použit pro chov. Fena pouze 1x ročně - pro výběrový chov je třeba bonitace. V tomto případě je možné fenu krýt každé hárání, umožňuje-li to zdravotní stav. Minimální věk pro upotřebení v chovu je - pes 24. měsíců, fena 20. měsíců. Pro účast na bonitaci je nutné členství v klubu německého ovčáka. Není-li psovod členem, nemůže být chovatelem. První bonitace platí pouze 2 roky. Druhá bonitace je doživotní. * * * Rozhodčí zkontroloval tetování psů, dále PP se zapsaným zdravotním vyšetřením, na bonitaci přihlášeno 14 NO, k bonitaci bylo připuštěno 12 ušlechtilých jedinců, dva neměli v PP zapsáno vyšetření DNA. * * * Pokračovala bonitace vážením a měřením psů, posuzováním exteriéru jednotlivých jedinců dle bonitačních kódů, po nich následovaly feny. * * * Při prověřování povahových vlastností a reakce na střelbu šli opět jen psi do výstavního kruhu, kde předvedly rozhodčímu běhání v kruhu a výstavní postoj. Psi postupně procházeli skupinkou povídajících si lidí a vraceli se s psovodem na své místo v kruhu. Zde obstáli všichni, i když někteří procházení mezi skupinkou v těsném kontaktu a hluku nemusí. Následovala předposlední část bonitace a to střelba. Zde měl jeden pes problém, při výstřelu sebou silně škubl. Jeden se rozštěkal, což je tolerováno. Ve stejném sledu pokračovala bonitace fen. Po této části odešli psovodi se psy na louku, kde probíhala další část kontroly povahových vlastností a zadržením pomocníka - přepad makety a kontrolní zadržení. Tím byla bonitace u konce. Bohužel i u německých ovčáků jsou dvě linie a to jedna pracovní ? nehledí se na exteriér a druhý výstavní ? nehledí se na povahové vlastnosti. * * * Srovnávala jsme celou bonitaci NO s bonitací PENA. Hlavně mě zaujala rebonitace, která se dělá i u jiných plemen (např. i u čivav) . kam se vlastní náš chov ubírá. Jaké máme chovné psy po dvou letech po první bonitaci. Jak se mění jejich povahové vlastnosti. Vždy´t o povahových i exteriérových vlastnostech se toho ví jen velmi málo v zemi původu, natož u nás. Nyní v době, kdy je v naší zemí hodně importovaných jedinců je škoda, že není vůle k důkladnějšímu studování povahových i exteriérových vlastnosti chovných jedinců, naše plemeno je málo početné, nebylo by na škodu jej poznat bliž, zjisti kam se ubírá.Vždyť i země původu o tomto svém plemeni toho ví jen velmi málo Myslím, že mnoho bonitačních částí bychom měli od jiných plemen převzít, ne abychom se snažili z peruánů udělat služební plemeno, ale proto, abychom zjistili, kam se vlastní náš chov ubírá. Jaké máme chovné psy po dvou letech po první bonitaci. Jak se mění jejich povahové vlastnosti. Vždy´t o povahových i exteriérových vlastnostech se toho ví jen velmi málo v zemi původu, natož u nás. Nyní v době, kdy je v naší zemí hodně importovaných jedinců je škoda, že není vůle k důkladnějšímu studování povahových i exteriérových vlastnosti chovných jedinců, naše plemeno je málo početné, nebylo by na škodu jej poznat bliž.

 

Klubová výstava Třebíč 2009

21.9.2009 - 00:00:00

V sobotu 19.09.2009 ve sportovní hale v Třebíči se konala KV KCHN ČR. Příchod do výstavní haly nás mile překvapil, k posuzování byly připraveny dva kruhy, všude bylo plno květin, což dodalo celé akci sváteční ráz. U přejímky dostal každý pro pejska malou pozornost a katalog. * My zaujali místo jako v roce předcházejícím. K výstavě byli přihlášeni Blacky ve TŠ, Cinie"Cusco" ve TŠ a Flor"Lima" ve TČ. Do závěrečných soutěží jsem přihlásila pár Blackyho s Flor "Limou". Na výstavu s námi přijela i Magda a chlupáčkem Gastonem, který se vystavoval ve sponzorských soutěžích. Tentokráte bylo přihlášeno 28 PENA, což byl mimořádný počet. * Výstavu zahájil ing. Brychta v 9.00 hod a začalo posuzování v kruzích. Prvním posuzovaným plemenem rozhodčího pana Mudry byl peruánský naháč malý, pak střední a následoval peruánský naháč velký. * Naši pejskové tj. - Blacky s číslem 22, vystavoval ve TŠ s Ampamayem z CHS Peruáno a Viracochou importovaným z Francie, dostal V3, je jemnějšího formátu, ale rád se předvádí. Cinie"Cusco" č. 26 vystavovala také ve TŠ s Almou z CHS Peruáno. Vystavování ji moc nebaví a rozhodčímu se víc líbila Alma, tak Cinie "Cusco" dostala V2, res. CAC. Plemeno peruánského naháče uzavírala Flor "Lima" s č. 28, ve třídě čestné. Rozhodčí se o ní vyjadřoval velmi pochvalně. "Lima" prostě umí. Pak jsme už čekaly jen na 14. hodinu na závěrečné soutěže. Byly přihlášeny 4 páry, Blacky s Flor "Limou" obsadili 2 místo, tvořili pěkný souměrný pár. "Lima" ještě šla o BIS četných tříd, kde obsadila 2 místo, zvítězil Alby Nort Brun, odchov z naší CHS, to mě potěšilo. Závěrem byly sponzorské soutěže, jednou z nich byla soutěž o nejhezčího osrstěného peruánského naháče, zúčastnili se dva Aisha A. Peruáno a Gaston Nort Brun, který se líbil víc a pohár za první místo byl jeho. Vítězem klubové výstavy se stal ČINA labutěnka. Výstavy byla ukončena v 15.00 hod.

 

Svojanov opět po roce

19.7.2009 - 00:00:00

Po roce jsme se opět sešli se psy na výcvikovém táboře Svojanov , který pravidelně pořádá paní Stáňa Jansová a právě zde mají v jednom týdnu přednost majitelé plemen ČINA a PENA, aby mohli pejskové těchto plemen, ale i jiných předvést jak jsou úžasní pod vedením zkušených výcvikářů v agility * vystavování * coursingu * poslušnosti * dogfrisbee * flyballu, přibyla * stopa * obrany * obedience * * * Peruánů bylo přes 20, a chlupatí budili největší obdiv. * * * Pro moje psy i mě byl tento tábor hned od počátku náročný. "Lima" Flor, se kterou jsem chtěla upřesnit povely v agility, prodělala 2dny před odjezdem náhle jednu z nejnáročnějších operací. Přišlo rozhodování, co s ní. Po krátkém váhání jsme ji s neteří Magdou vzaly s sebou - nebude jí smutno. * * * V neděli po poledni jsme vyrazily, Magda kromě svého peruána Gastona brala i Limu, aby měla větší pohodlí. Já vezla naše peruány "Inku" Encantadu, "Cusco" Cinii, Blackyho a Kristýnu Bidařovu s peruánem "Jedem" Brissem. * * * Ubytování proběhlo rychle, v podvečer následovalo zařazení do družstev. U agility se dělaly zkoušky znalosti. Blacky byl zařazen do pokročilých, u poslušnosti do přípravy na zkoušku. Limu nahradila všestranná Cusco, byla zařazena v agility do závodníků, z dalších možností pro Cusco byla stopa, obrana a vystavování, původně i obedience. Pro časovou náročnost jsem obedience zrušila. V podvečer byl pro všechny coursing, toho se zúčastňovala i Inka, večer byly přednášky a videa. * * * Lima vzorně čekala v chatce na mě nebo Magdu. Silná antibiotika působila, postupně se jí dělalo lépe a my s ní prodlužovaly na radu veterináře z M. Třebové večerní procházky. * * * Jen to počasí - denně večer si zapršelo, uprostřed týdne začala horka, volný den se přesunul na čtvrtek, ve středu odpoledne jsme si agility zaběhli místo pejsků. "Volný čtvrtek" moc volný nebyl, ráno hned v 8.30 začala "stezka odvahy" nejen pro pejsky, všichni peruáni ji ustáli, někteří měli problém s přenášením cizí osobou, tak pomohl páníček, paničci byli taky testováni a měli jsme kupodivu značné mezery. * Se socializací u číňánků to bylo horší. * * * V pátek byl program původní, večer proběhla výstava která odstartovala dva závodní dny, vystavovali peruáni, číňani, ostatní. Ve skupině PENa zvítězil PENA velký - Fabio Nort Brun * * * V sobotu dopoledne byly pořádány závody tábora v agility a coursingu, který pro nepřízeň počasí byl zrušen. Počasí bylo šílené, družstva - závodníci, pokročilí i začátečníci běhali za deště. Začínali závodníci S,M L. Cusco běžela nádherně, ale byl disk, nesundala jsem jí obojek. Blacky v pokročilých, zoufalý z deště, běžel jako o život bez chyby. Pokračovalo druhé kolo, pršení ustalo. Cusco zaběhla dobře i druhé kolo, kde byla druhá z 5. Blacky kupodivu zaběhl taky dobře. * * * V poledne bylo vyhlášení vítězů, u závodníků nesměl být žádný disk, to zvládl pouze l psovod s psem * Blacky Nort Brun byl první z 11 pokročilých. Gaston Nort Brun byl druhý v začátečnících, které vyhrál Briss Nort Brun "Jed" * Odpoledne pořádal KCHN ČR klubový coursing, v průběhu přípravy trati i vlastního závodu několikrát pěkně sprchlo. Závodu se zůčastnilo 23 psů, celkovým vítězem se stal peruán Arikara JED od Treareibi "Riki" s celkovým počtem 200 bodů. Byli jsme všichni hodně unaveni, i pejskové přestali řádit. V neděli jsme bohužel museli vyjet velmi brzy a nemohli zúčastnit memoriálu Gremi Modrý květ. Přesto jsme si odvezli z týdenního pobytu mnoho a mnoho užitečného, hlavně elán do další práce s pejsky.

 

Závod "O pohár města Litomyšle"

31.8.2009 - 00:00:00

Prázdninové aktivity jsem se svými peruány zakončila bodovacím závodem "O pohár města Litomyšle". Tak se jmenovalo Mistrovství Moravy ČMKÚ pro nechrty běhající coursing .* * * Dle nového DaC řádu psi nepatřící do skupiny X. FCI a mezi vybraná plemena skupiny V. FCI, nemohou získávat tituly Mistr Moravy, Čech nebo Mistr ČR . * * * Takže si naši pejskové zaběhli bodovací závod "O pohár města Litomyšle", počasí bylo na takový závod jako objednané, i když svítilo sluníčko, bylo chladněji. Z přihlášených původně asi 150 psů na závod a licenci, jich zůstalo 93, z toho bylo přihlášeno 15 psů na licenční běhy. * * * Pro mnoho přihlášených byl problém s dopravou do Litomyšle. Já vezla neteř Magdu s Gastonem, Blackyho a "Limu" Flor a taky parsona Daga, jehož panička byla na výstavě v M. Boleslavi. * * * Peruánští naháči byli přihlášeni takto: na závod Blacky, Lima a Aischa, na licenční běhy Gaston. První závod - běh 14. - běželi ve složení Blacky s "Limou" Flor, - běh 14.a) - Aisha s Gastonem. * * * Podle nového DaC řádu nesmí mít pes při závodu nic jiného nežli náhubek, pro jsem si nechala zhotovit speciální vypouštěcí obojky a vodítko, jak bylo uvedeno na stránkách CCC, tak jsem mohla vypouštět oba své psy sama. Vypouštěla jsem i pardona Daga, který běžel hned po Aishe a Gastonovi. Všichni běželi velice pěkně. V druhém běhu pořadatelé provedli změnu. Blacky běžel s Aishou a "Lima" s Gastonem, bylo to pro mě náročnější z důvodu odvedení psa mimo závodiště, důkladného přivázání a připravení dalšího psa na start. Natažení navijáku trvalo nějakou chvíli, já měla psy přivázány blízko, naštěstí tak, aby na trať neviděli, tak výměna byla rychlá a já měla ještě chvilku v "pedoku". Postupně jsem vypouštěla Blackyho, Limu i parsona Daga. Trať byla náročná plná překážek, bylo se na co dívat. Pohár města Litomyšle si odvážel Blacky za psy a Lima za fenky, Dag za parsony a radost z krásného závodu všichni.

Sportovní neděle se psy

13.7.2009 - 00:00:00

A další víkend je za námi, my jej opět strávili při sportu s pejsky. Zatím co manžel proháněl "Holíka" a "Inku" v neděli na chalupě, já odjížděla jen s "Cusco" a Blackym ("Lima" stále ještě hárá) na cvičák KK v Tišnově, učit stopy "Cusco", jsme stopaři začátečníci. Postupně Vás budu informovat jak "Cusco" "zápasí" i s touto náročnou disciplínou. Chtěla bych na podzim zvládnout s "Cusco" první stopařkou zkoušku. * * * * V 10.00 hod jsme vyrazili ze cvičáku směrem na Předklášteří, kde se konal na sjezdovce již 4. ročník Závodu do vrhu. My se ho zúčastnili po prve. Zaparkovala jsem, našla místo k "zabydlení". Vzala pejsky a šla do obrovského kopce na přejímku. Nahoře jsem zjistila , že moje kondice je víc než špatná, že Saša s parsony, která měla startovat naše psy, je na cestě po žluté značce a bloudí. Představa jak psy dole na startu vypustím a nahoře odchytím byla směšná, bylo nutno najít někoho, kdo mi pomůže. Protože pejskaři jsou jedna velká rodina, požádala jsem známého s vipetkou. Mezi tím se objevila i paní Hladíková se svojí smečkou. V 11.00 hodin byl zahájen závod. Peruáni běželi 15.až 18. běh, v pořadí Ania, Blacky, Aischa a Cusco. * * * Odstartován je 15. běh - Ania vystartovala běžela jako o život, bohužel známému, co startoval Blackyho, se pes rafinovaně vysunul z obojku a utíkal za střapcem s Aniou, běh byl zastaven. Blacky odchycen a jeho výkon ohodnocen pokutou 200,-- Kč. Anii byl povolen opravný běh na závěr prvního kola. Blacky byl odstartován a běžel jako o život, měl úžasný čas 21,sec. Po Blackym běžela Aisha, byla vynikající stejně jako další Cusco. Ania byla odstartována před chrty, běžela úžasně. Jako poslední skupina běželi chrtovití a to saluki a sloughi. Byli úžasní, závěr však patřil roční vipetce. Byla nejlepší. * * * Následovalo druhé kolo, ve kterém byli pejsci ještě rychlejší, Blackyho jsem pojistila ještě stahovákem. Při vypouštění byla již i Saša, takže jsem nejdříve odchytila ve spolupráci s paní Hladíkovou parsony a pak peruány - Závěr závodu opět patřil vipetce, která se stala absolutním vítězem závodu. Fenka je sice po vynikajících předcích, bohužel nemá PP. Po vyhlášení vítězů (všichni peruáni dosáhli vykající časů v pořadí Blacky, Aischa, Cusco, Ania), jsem sbalila krámek a s pocitem příjemně a zábavně stráveného dne, jsem s peruány, Sašou a parsony uháněla k domovu.