Vítám Vás na stránkách chovatelské stanice Nort Brun.
Jméno stanice jsme získali díky našim čivavám, které velmi často vítězily ve výstavních kruzích. Nyní se soustředíme na PERUÁNSKÉ NAHÁČE VELKÉ a jejich chov.Zkouška BH (doprovodného psa)

16.11.2009 - 00:00:00

Náš peruánský naháč Blacky skládal v neděli 15.11.2009 svoji druhou zkoušku ze sportovní kynologie. Byla to zkouška BH(doprovodného psa) dle SchH/VPG, oddíl "B" poslušnost + Zkouška v Pouličním Ruchu oddíl "D", které se mohou zúčastnit všichni psi s PP. Nejdříve probíhala část ?zkouška v pouličním ruchu?. Tu zvládl Blacky úspěšně, stejně jako všichni přihlášení psi. Druhá část zkoušky - poslušnost je velmi náročná na přesnost. S Blackym jsme nastoupili jako první tým, což nebylo příjemné. Počasí se sice vyčasilo, louka byla perfektně posekaná, ale tráva velice ostrá a mokrá, to Blacky nemusí. Zkouška je založena na přesném počtu kroků a obratů, kdy si buď psovod velí sám nebo si nechá velet rozhodčím, kterým byl Jiří Hammer, má pověst velmi přísného. Já se rozhodla velet sama. * * Chůzi na vodítku Blacky zvládl výborně, to stejné chůzi bez vodítka, rozhodčí nám pouze vytkl, že by Blacky měl jít ještě blíž u nohy. * Následoval cvik sednutí za chůze, Blacky si sice sedl, ale mokrá a ostrá tráva nebyly příjemné a on nazvedl pozadí cca o 15 cm, prostě ani neseděl ani nestál a body letěly dolů. Dalším cvikem bylo odložení v leže s přivoláním, Blacky si opět ani nesedl ani nelehl, i když přivolání s předsednutím, a následným přisednutím k noze bylo vynikající, opět nás body opouštěly. Následovalo dlouhodobé odložení, nu a tady si Blacky opět sedl. Blacky prospěl, celkový součet bodů byl nižší , ale spravedlivý. * * Peruánský naháč Blacky nikdy sice výcvik poslušnosti nenavštěvoval, přesto mě moc mrzelo, že jsem s ním víc a důsledněji nepracovala na dlouhodobém odložení v sedu či lehu, proto musíme na všech odloženích silně zapracovat, i kdybychom žádnou zkoušku už neabsolvovali.

Světová výstava Bratislava 2009

8.10.2009 - 00:00:00

Ve čtvrtek jsem již v 5 hod odjížděla z Brna směr Bratislava - výstaviště Incheba, kde se konala Světová výstava psů 2009. Bratislava je sice kousek, ale po velmi špatných zkušenostech z loňské EV v Budapešti rezerva 2,5 hod. byla důležitá. Také proto , že plemeno Peruánský Naháč Velký vystavoval jako první v kruhu 36 v hale A1. Na výstaviště jsem dorazila s mými přihlášenými Blackym a Cinií "Cusco" již v 7:00 hod. Původní začátek výstavy byl avizován na 9.30 hod, bohužel po vzniklých problémech s parkováním, posuzování v kruzích bylo v 10.30. Rozhodčím byl pan Jipping Gerard z Holanska. Rozhodčí nasadil laťku velmi vysoko, vždyť se jednalo o Světovou výstavu.První nastoupili psi PENA velký, bylo přihlášeno 20účastníků, vystavovalo 17, z naší CHS vystavoval ve třídě otevřené Briss "JED" Nort Brun, ve skupině byli dva. Briss získal V1, CAC, rez CACIB. Ve třídě šampiónů byli 4 vystavovaní, z naší CHS Blacky a Fabio, žijící u Slovenských majitelů. Blacky i když je drobnější-atletický se předváděl úžasně, získal V1, CAC, Fabio získal V2, rez. CAC. rez CACIB. O titul CACIB a Světový vítěz šli dva bratři Briss a Blacky, titul Světový vítěz a CACIB získal Blacky, oba bratři se předvedli jako obvykle krásně , záleželo pouze na rozhodnutí rozhodčícho. Následovalo vystavování fen. Cinie "Cusco" byla přihlášena do tř. šampiónů s fenkou z CHS Peruáno (CZ) a fenkou z CHS De Luna (Fr). Cinie "Cusco" se předvedla mimořádně, získala V2, rez CAC. O rez CACIB nešla. O titul BOB bojoval Blacky s fenkou z Francie z CHS De Luna. Blacky získal titul BOB - vítěz plemene. Na řadu přislo posuzování peruánů středních , zde měla naše CHS pouze l zástupce s to Frederiku Nort Brun, která v silné konkurenci 6 fen získal titul V1, CAC. Škoda, že se boje o CACIB se nezúčastnila. Titul Světový vítěz i BOB se odnesla Ania Izabel Javanna z ČR. Po vystavování jsme s Gretou a psy zašly na vynikající kávu, kterou dělali Poláci. Pak jsme pokračovali v "smejdění " po stáncích s psími doplňky. Z výstaviště jsme unavení ale plní štěstí odjížděli před 17:00 hodinou , něco po 19 hodině jsem zaparkovala u našeho domu, Máme obrovskou radost z úspěchu všech účastníků z naší chovatelské stanice a moc jim gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentování naší chovatelské stanice.

 

Klubová výstava Třebíč 2009

21.9.2009 - 00:00:00

V sobotu 19.09.2009 ve sportovní hale v Třebíči se konala KV KCHN ČR. Příchod do výstavní haly nás mile překvapil, k posuzování byly připraveny dva kruhy, všude bylo plno květin, což dodalo celé akci sváteční ráz. U přejímky dostal každý pro pejska malou pozornost a katalog. * My zaujali místo jako v roce předcházejícím. K výstavě byli přihlášeni Blacky ve TŠ, Cinie"Cusco" ve TŠ a Flor"Lima" ve TČ. Do závěrečných soutěží jsem přihlásila pár Blackyho s Flor "Limou". Na výstavu s námi přijela i Magda a chlupáčkem Gastonem, který se vystavoval ve sponzorských soutěžích. Tentokráte bylo přihlášeno 28 PENA, což byl mimořádný počet. * Výstavu zahájil ing. Brychta v 9.00 hod a začalo posuzování v kruzích. Prvním posuzovaným plemenem rozhodčího pana Mudry byl peruánský naháč malý, pak střední a následoval peruánský naháč velký. * Naši pejskové tj. - Blacky s číslem 22, vystavoval ve TŠ s Ampamayem z CHS Peruáno a Viracochou importovaným z Francie, dostal V3, je jemnějšího formátu, ale rád se předvádí. Cinie"Cusco" č. 26 vystavovala také ve TŠ s Almou z CHS Peruáno. Vystavování ji moc nebaví a rozhodčímu se víc líbila Alma, tak Cinie "Cusco" dostala V2, res. CAC. Plemeno peruánského naháče uzavírala Flor "Lima" s č. 28, ve třídě čestné. Rozhodčí se o ní vyjadřoval velmi pochvalně. "Lima" prostě umí. Pak jsme už čekaly jen na 14. hodinu na závěrečné soutěže. Byly přihlášeny 4 páry, Blacky s Flor "Limou" obsadili 2 místo, tvořili pěkný souměrný pár. "Lima" ještě šla o BIS četných tříd, kde obsadila 2 místo, zvítězil Alby Nort Brun, odchov z naší CHS, to mě potěšilo. Závěrem byly sponzorské soutěže, jednou z nich byla soutěž o nejhezčího osrstěného peruánského naháče, zúčastnili se dva Aisha A. Peruáno a Gaston Nort Brun, který se líbil víc a pohár za první místo byl jeho. Vítězem klubové výstavy se stal ČINA labutěnka. Výstavy byla ukončena v 15.00 hod.

 

Bonitace německých ovčáků

7.10.2009 - 00:00:00

V neděli dne 4.10.2009 byla v KK Tišnov Bonitace německých ovčáků, pro mě velmi zajímavá akce, proto jsem se zúčastnila jako pomocník* PODMÍNKY CHOVNOSTI NĚMECKÉHO OVČÁKA - splněný svod dorostu ve věku 9 - 15 měsíců (výjimečně i déle) - rtg DKK kyčelních kloubů - max. 3. stupně - splněnou výstavu nejméně ve třídě dospívajících (od 18. měsíců), nebo pracovních (od 24 měsíců) - nejhorší ocenění známkou "dobrý" - ostatní zadávané známky - dostatečný, velmi dobrý, výborný - ve třídě nejvyšší, ve třídě dorostu - velmi nadějný a nadějný. Neplatí do chovu - pokud je jedinou výstavou psa - výstava "Mezinárodní a Národní", neboť se na těchto výstavách nepřezkušuje lhostejnost k výstřelu. - splněna zkouška 1. stupně (ZVV1, IPO1 nebo SchH1). V této chvíli může být jedinec použit pro chov. Fena pouze 1x ročně - pro výběrový chov je třeba bonitace. V tomto případě je možné fenu krýt každé hárání, umožňuje-li to zdravotní stav. Minimální věk pro upotřebení v chovu je - pes 24. měsíců, fena 20. měsíců. Pro účast na bonitaci je nutné členství v klubu německého ovčáka. Není-li psovod členem, nemůže být chovatelem. První bonitace platí pouze 2 roky. Druhá bonitace je doživotní. * * * Rozhodčí zkontroloval tetování psů, dále PP se zapsaným zdravotním vyšetřením, na bonitaci přihlášeno 14 NO, k bonitaci bylo připuštěno 12 ušlechtilých jedinců, dva neměli v PP zapsáno vyšetření DNA. * * * Pokračovala bonitace vážením a měřením psů, posuzováním exteriéru jednotlivých jedinců dle bonitačních kódů, po nich následovaly feny. * * * Při prověřování povahových vlastností a reakce na střelbu šli opět jen psi do výstavního kruhu, kde předvedly rozhodčímu běhání v kruhu a výstavní postoj. Psi postupně procházeli skupinkou povídajících si lidí a vraceli se s psovodem na své místo v kruhu. Zde obstáli všichni, i když někteří procházení mezi skupinkou v těsném kontaktu a hluku nemusí. Následovala předposlední část bonitace a to střelba. Zde měl jeden pes problém, při výstřelu sebou silně škubl. Jeden se rozštěkal, což je tolerováno. Ve stejném sledu pokračovala bonitace fen. Po této části odešli psovodi se psy na louku, kde probíhala další část kontroly povahových vlastností a zadržením pomocníka - přepad makety a kontrolní zadržení. Tím byla bonitace u konce. Bohužel i u německých ovčáků jsou dvě linie a to jedna pracovní ? nehledí se na exteriér a druhý výstavní ? nehledí se na povahové vlastnosti. * * * Srovnávala jsme celou bonitaci NO s bonitací PENA. Hlavně mě zaujala rebonitace, která se dělá i u jiných plemen (např. i u čivav) . kam se vlastní náš chov ubírá. Jaké máme chovné psy po dvou letech po první bonitaci. Jak se mění jejich povahové vlastnosti. Vždy´t o povahových i exteriérových vlastnostech se toho ví jen velmi málo v zemi původu, natož u nás. Nyní v době, kdy je v naší zemí hodně importovaných jedinců je škoda, že není vůle k důkladnějšímu studování povahových i exteriérových vlastnosti chovných jedinců, naše plemeno je málo početné, nebylo by na škodu jej poznat bliž, zjisti kam se ubírá.Vždyť i země původu o tomto svém plemeni toho ví jen velmi málo Myslím, že mnoho bonitačních částí bychom měli od jiných plemen převzít, ne abychom se snažili z peruánů udělat služební plemeno, ale proto, abychom zjistili, kam se vlastní náš chov ubírá. Jaké máme chovné psy po dvou letech po první bonitaci. Jak se mění jejich povahové vlastnosti. Vždy´t o povahových i exteriérových vlastnostech se toho ví jen velmi málo v zemi původu, natož u nás. Nyní v době, kdy je v naší zemí hodně importovaných jedinců je škoda, že není vůle k důkladnějšímu studování povahových i exteriérových vlastnosti chovných jedinců, naše plemeno je málo početné, nebylo by na škodu jej poznat bliž.

 

Závod "O pohár města Litomyšle"

31.8.2009 - 00:00:00

Prázdninové aktivity jsem se svými peruány zakončila bodovacím závodem "O pohár města Litomyšle". Tak se jmenovalo Mistrovství Moravy ČMKÚ pro nechrty běhající coursing .* * * Dle nového DaC řádu psi nepatřící do skupiny X. FCI a mezi vybraná plemena skupiny V. FCI, nemohou získávat tituly Mistr Moravy, Čech nebo Mistr ČR . * * * Takže si naši pejskové zaběhli bodovací závod "O pohár města Litomyšle", počasí bylo na takový závod jako objednané, i když svítilo sluníčko, bylo chladněji. Z přihlášených původně asi 150 psů na závod a licenci, jich zůstalo 93, z toho bylo přihlášeno 15 psů na licenční běhy. * * * Pro mnoho přihlášených byl problém s dopravou do Litomyšle. Já vezla neteř Magdu s Gastonem, Blackyho a "Limu" Flor a taky parsona Daga, jehož panička byla na výstavě v M. Boleslavi. * * * Peruánští naháči byli přihlášeni takto: na závod Blacky, Lima a Aischa, na licenční běhy Gaston. První závod - běh 14. - běželi ve složení Blacky s "Limou" Flor, - běh 14.a) - Aisha s Gastonem. * * * Podle nového DaC řádu nesmí mít pes při závodu nic jiného nežli náhubek, pro jsem si nechala zhotovit speciální vypouštěcí obojky a vodítko, jak bylo uvedeno na stránkách CCC, tak jsem mohla vypouštět oba své psy sama. Vypouštěla jsem i pardona Daga, který běžel hned po Aishe a Gastonovi. Všichni běželi velice pěkně. V druhém běhu pořadatelé provedli změnu. Blacky běžel s Aishou a "Lima" s Gastonem, bylo to pro mě náročnější z důvodu odvedení psa mimo závodiště, důkladného přivázání a připravení dalšího psa na start. Natažení navijáku trvalo nějakou chvíli, já měla psy přivázány blízko, naštěstí tak, aby na trať neviděli, tak výměna byla rychlá a já měla ještě chvilku v "pedoku". Postupně jsem vypouštěla Blackyho, Limu i parsona Daga. Trať byla náročná plná překážek, bylo se na co dívat. Pohár města Litomyšle si odvážel Blacky za psy a Lima za fenky, Dag za parsony a radost z krásného závodu všichni.