Vítám Vás na stránkách chovatelské stanice Nort Brun.

Jméno stanice jsme získali díky našim čivavám, které velmi často vítězily ve výstavních kruzích.

Nyní máme už jen malou smečku –
mexického naháče standard  a  peruánského naháče velkého

Deformace ušního boltce a uzavření vnějšího zvukovodu

12.4..2010 - 00:00:00

 

http://picasaweb.google.com/nahaci123

      Proč tento článek, který je napsán pouze z mé jedné osobní zkušenosti? V chovu peruánských naháčů se objevují vady, o kterých se nemluví ani nepíše. Je to například rozštěp patra, zarostlý zvukovod apod.

Na začátku chci zdůraznit, že tento článek se opírá pouze o moje získané zkušenosti, není založen na žádném pevném vědeckém výzkumu.

Co vůbec vadě "deformace ušního boltce a uzavření vnějšího zvukovodu" předcházelo, neboť se jednalo o opakované spojení. Fenka, matka štěňátek (vrh "H"), měla běžně dobu hárání 35 dní, část dní barvila a část doby bylo hárání skryté. V tomto případě krytí nebylo plánované, fenka barvila již 42 dní, proto na základě dohody s veterinářem byla nakryta. Tři dny po nakrytí přestala barvit. V řádném termínu porodila 4 štěňátka, z nichž u dvou se objevila vada "deformace ušního boltce a srůst vnějšího zvukovodu". Jednalo se pejska a fenku. O tomto problému jsem již před tím četla na stránkách CHS De Huaca Viringo z Nizozemí. Bylo to po prve, co byla tato vada otevřeně u peruánských naháčů přiznána a hlavně byla publikována, proto v mém článku použiji některá zjištění právě od této chovatelky, která se hodně zabývá genetickými vadami peruánských naháčů.

Na základě e-mailových dotazů u dlouhodobých chovatelů PENA v Evropě a také konzultací s chovatelkou z Nizozemí, kde se v jednom vrhu deformace ušního boltce a srůst vnějšího zvukovodu také objevily, bylo zjištěno, že skutečně tyto vady se objevují v některých vrzích. V CHS De Huaca Viringo, kde se tato vada objevila u dvou štěňat, byl dělán BAER test na hluchotu, tato dvě štěňata jsou jednostranně neslyšící. Chovatelka z Nizozemí na základě konzultace s chovateli i veterinářem se domnívá, že se jedná o vadu dědičnou. Protože chovatelé však štěňátka utrácejí hned po zjištění vady, nelze se ztotožnit s myšlenkou, že se jedná o vadu dědičnou. Deformace ušního boltce a srůst vnějšího zvukovodu se často objevuje i v chovu Čínského chocholatého psa, chovatelé nechtějí však, aby byla zveřejněna jejich chovatelská stanice.

Nezávisle na těchto zjištěních jsem se spojila s několika veterináři v ČR, v domnění, že získám nové důležité informace. Bohužel informací o deformaci ucha a srostlém vnějším zvukovodu je i v odborných kruzích velmi málo, neboť většina takto postižených štěňat je utracena buď proto, že vada je daleko závažnější a štěně není schopno dalšího života, případně se přidají další vady neslučitelné se životem, ve většině případů však chovatelské stanice mají obavu o své dobré jméno, vadu neřeší a štěňátka utratí. Vadu u štěňátek jsem zjistila až 6-tý den jejich věku, obrátila jsem se na svého veterináře, s vadou se ještě nikdy nesetkal, ale na základě svých znalostí mi řekl, že rozsah vady se dá zjišťovat nejdříve věku 1 měsíce, neboť v této době se dá říci, že sluchové ústroji je vyvinuto. Přes tuto deformaci vnějšího ucha, štěňátka nemusí být hluchá. Obrátila jsem se na vynikající pracoviště VFU v Brně, kde se sluchem zabývá MVDr. Lorencová. Ve věku 5 týdnů veterinářka prohlédla štěňátka, nafotila, takových to vad se k ní dostává skutečně velmi málo. Její názor: v tomto případě se nejedná o vadu dědičnou ani o hluchotu, u feny se objevil v průběhu březosti negativní vliv, který ovlivnil vývoj štěňat, přesto se přiklání k nezařazování štěňat do chovu. Vada dědičná lze zjistit pouze zpětným vyhledáváním z línií předků. VFU zatím nedělá testy BAER na dědičnou hluchotu. Jednostranná hluchota se u psů bez provedení testu BAYER nepozná.

Testy na dědičnou hluchotu dělají v ČR pouze dvě veterinární kliniky, jednou z nich je Klinika Jaggy v Brně, kam jsem se obrátila. Testy se dělají nejdříve v 6 týdnech věku štěňat, k testům se musí štěňátka přispat. Na základě těchto testů bylo zjištěno, že štěňátka jsou oboustranně slyšící. Veterináři (MVDr. Petr Šrenk, DVM., Dipl.ECVN)  této kliniky se také domnívají, že v tomto případě nejedná o vadu dědičnou, ale vadu vrozenou na základě nepříznivého vývoje štěňat v průběhu gravidity fenky. Přesto jejich doporučení bylo nedávat štěňata do chovu. Důvodem nekončícího hárání byla otevřená pyometra, která se nakrytím zastavila a pravděpodobně způsobila ve spojení s dalšími negativními vlivy deformaci ušního boltce. (Situace s barvením se opakovala následující hárání, proto byla provedena veškerá vyšetření, byl zjištěn opět průběh otevřené pyrometry, byla provedena kastrace feny).

Reakce

Hello Hana

 

I read yours site and i read this Yours article http://hairlessbrno.com/en/health_detail.php?id=14&url=health.php

 

“”It was for the first time when this defect of the Peruvian hairless dogs was openly admitted and published; so in my article, I will use some findings of this Dutch female-breeder, who mainly deals with the genetic defects in the Peruvian hairless dogs. “”

 

I only can thinking Why you are start tell lies? What is reason for this?

 

Everyone know my littrers 2003 coming two this kind puppy and they are opend and from they is made very good patology documetns.. And this reason, I know Why GOOD BREEDERS put down this kind puppies and patology look they very carefully...  This is been my site alltimes—with parents pedicgree infos.

 

Only this moments my site in been down two monts—I am made new site now.... and I put up my site soon again.

 

All puppies what is been this kind – and what is been honest breeder – is opened!! is really irresponsible leave this kind puppies life – with they problems.. We not can know what kind of pain this kind dog have... I thinking so and I KNOW SO TOO!! and my one puppy is done this test too – what you done —but this not tell hole true--- after this test we are put puppy sleeping—and opend..

 

and All of my this kind puppies restults and infos and documents we are give to the this hairlless gene specialist doctors... they working with hairless gene and try found all what we need know from hairless gene. this group working people from switzerland, finland, norway and USA and many another country too, best doctor what we know and this group one docter found this hairless gene and this person who living in switzerland, she  be with me two days and one half day in my home and taken many test for my dogs too..

 

in year 2003 we are send to the USA first time from my all dogs DNA- sample—and this day send many my puppies dna-sample too—about 30 dogs and they teeth maps too... – i have documents copies my home   and finnish docter taken all  samples... So I am working with this many years.... and I know lot – but I not need tell o everyone what I know and  what we are done and what we will done in future.

 

HANA – You you made more lies yours site? “”Based on the e-mail inquiries from the long-term PENA breeders in Europe ?””

What I am if I not are PENA Breeder?? I never are get any this kind email from You!!    You know, You can send to me email and ask me too.. But You never are send this kind of email. 

 

Sonja Koljin knows too info of my dogs.. we are talking with her lot of by email... and ours big divisive problems was—she sell and leave life this kind ill puppies...  

I never can appreciate this kind of breeder—who leave this kind of puppies to the life!!

 

and You are done very big mistakes –  in this artickle ; This is genetics problems.  We know that – and this is true—please Open Yous eyes and start see the True!!

 

I working with world best  HAIRLESS gene researcher doctors—and I trust to they, very lot.  And they know – they can get all my dogs DNA and all what they needs for they test—and most of my dogs bodys  goes to they, if they need something special looking from my dogs.- they need only ask—Normally I call to they and I say—my dogs days coming to the END--- Do You need something – I have one doc... ... I not can done more this breed what I done and try.

 

All every illness is been my site and coming be my site in future too – what is been my dogs and this lines and what I know illness this breed..

This kind of list, I not are see yours site.

 

I hate people and breeders whos tell lies – and for this moments I am keep You honest person Hana—You, I not know well – Peter I meet 2003 and i like him lot.

 

So You know what I thinking  - this yours article not are honest and not are made with true!

 

Greetings Päivi Votkin