Vítám Vás na stránkách chovatelské stanice Nort Brun.

Jméno stanice jsme získali díky našim čivavám, které velmi často vítězily ve výstavních kruzích.

Nyní máme už jen malou smečku –
mexického naháče standard  a  peruánského naháče velkého

KRYPTORCHISMUS

12.03.2011 - 17:38:56

 

Stalo se vám, že jste si koupili pejska ( štěňátko) a byli jste upozorněni chovatelem, že mu jedna kulička „cestuje“ nebo že mu nesestoupilo jedno či obě varlátka? Nebo byla v době odběru štěněte obě varlata hmatná a pak se varle tzv. „ztratilo, nebo ztratila“? O co jde, co to znamená pro vás a vašeho pejska se vám budu snažit nyní popsat.


Význam varlat
Význam pro reprodukci je prostý. Spermie tvořící se ve varlatech totiž dozrávají pouze při teplotě nižší, než je teplota uvnitř těla.
Zdravotní význam správně sestouplých varlat je rovněž důležitý. Pokud totiž zůstanou umístěna v břišní dutině, kde vlastně fyziologicky být nemají, mohou v pozdějším věku podléhat nádorovým bujením.

Vývoj varlat
Varle je ještě v období plodu drženo vazem k ledvině. Vlivem hormonu testosteronu vaz odumírá, smršťuje se a tím je varle odtahováno od ledviny do šourku. K tomu dochází od druhé poloviny březosti. V době kolem porodu proskočí varle tříselným kanálem. Určitou dobu (max. 35 dní) je volné a klouže sem a tam, od 5. týdne věku štěněte by už mělo být fixováno v šourku. Pokud si tedy plánujete pořídit pejska, v době odběru by měl mít obě varlátka sestouplá, hmatná.

Vznik kryptorchismu
Kryptorchismus může být získaný nebo vrozený.

Získaný kryptorchismus je stav, kdy varlata sice do šourku sestoupila, ale nedošlo k úplnému uzavření přechodu z tříselného kanálku do šourku. Může tak dojít k poruše ve fixaci varlat, kdy se varle dostane zpět do dutiny břišní. K této skutečnosti může napomoct i nějaký silný stresový či skokový zážitek. Tento stav je bohužel nezvratný.

Vrozený kryptorchismus je recesivně dědičný. Rozlišujeme bilaterální a unilaterální kryptorchismus.

Bilaterální kryptorchidi jsou neplodní, protože u nich, z hlediska vysoké teploty, dochází v dutině břišní k destrukci germinativního epitelu v semenotvorných kanálcích varlat.

Unilaterální kryptorchidi jsou sice plodní, ale jejich plodnost je nižší než u normálních psů.

Teď si to vysvětlíme z hlediska genové výbavy.
Každý jedinec má dva geny jedné vlastnosti, jednu od matky, druhou od otce.
Jedinec s dvěma velkými KK (dominantní homozygot) je naprosto zdravý, má obě varlata.
Jedinec Kk (heterozygot) je navenek zdravý, varlata má obě, ale je přenašečem kryptorchismu. Zda je váš pejsek dominantní homozygot nebo heterozygot nijak nezjistíte. Tento stav můžete zjistit pouze krytím, a to tak, že fenky, které porodily s jiným krycími psy zdravé potomky, mají s tím vaším ve vrzích kryptorchidy. Pak je zde velká pravděpodobnost, že je váš pejsek přenašeč kryptorchismu a neměl by být dále využíván k chovu. V případě jedince heterozygota jde o unilaterální kryptorchismus.
Jedinec kk (recesivní homozygot) je kryptorchidem i navenek, v šourku má jedno nebo žádné varle a navíc tuto vadu také přenáší. Tento by neměl být k chovu použit vůbec. V případě resecivního homozygota jde o bilaterální kryptorchismus.

Typy kryptorchismu
Rozlišujeme kryptorchismus oboustranný (bilaterální), kdy nesestoupí obě varlata nebo jednostranný, kdy jedno nesestoupí a druhé je normálně sestouplé v šourku.
Dále můžeme rozlišit jednostranný kryptorchismus od monorchismu. Monarchismus je porucha, kdy se jedno varle vůbec nevyvinulo, neexistovalo, a tedy ani nemohlo sestoupit. V obou případech, kdy pes má v šourku pouze jedno varle, je jedinec plodný, protože i jedno varle je velmi dobře schopné produkovat dostatek spermií.

Řešení kryptorchismu
V případě, že má váš pejsek jedno varlátko nesestouplé, ale je umístěno v tříselném kanálku, jednou je dole a jednou nahoře, tedy jak říkají chovatelé, „varlátko cestuje“, pak se provádí masáž tříselné oblasti. A protože by měla být varlátka sestouplá od 5. týdne věku štěňátka, může jemné masírování provádět i chovatel sám, během doby pobytu štěněte u něj doma. Chovatel by měl na nesestouplé nebo pohybující se varlátko upozornit majitele při prodeji štěňátka. Pokud chovatel takové štěně prodává bez upozornění a tuto skutečnost nezanese do smlouvy, je to neetické.

Dalším způsobem, jak pejskovi pomoci, je hormonální léčba, kdy se píchají injekce v podobě testosteronu případně hormonů podvěsku mozkového. Tato metoda se provádí po neúspěšné masáži v případě, že varle je pohyblivé a hmatatelné v tříselném kanálku. Pokud je trvale umístěno v dutině břišní, hormonální léčba se nedoporučuje. Tato léčba je podle názorů veterinářů nejúspěšnější do čtvrtého měsíce věku štěněte, později je už málo efektivní. Najdeme však mezi veterináři i ty, kteří tuto léčbu zcela odmítají a nepřipouštějí ji jako další možnost.

Pokud se nemůžete či nechcete odhodlat k hormonální léčbě nebo podle veterináře by tato léčba byla již neúčinná, je tu další možnost léčby. Jde o chirurgické řešení tzv. orchidopexe, kdy se varle trvale fixuje na dno šourku. Jde o rychlý zákrok, který může být proveden v případě, že varle je pohyblivé, je hmatné a nachází se v podkoží v blízkosti šourku. U varlat, která e nacházejí v tříselním kanále nebývá tento zákrok vhodný, u varlat které se nachází v břišní dutině je prakticky neproveditelný. Tedy nejdříve se varle musí stáhnout a jednoduchým zákrokem - stehem dojde k fixaci varlete v šourku.

V případě, že vašemu pejskovi nepomohla masáž tříselního kanálku, hormonální léčba a orchidopexe je neproveditelná, pak máte poslední možnost jak tento problém řešit a to chirurgickým zákrokem, který spočívá ve vyjmutí nefunkčního varlete event. obou varlat - kastraci. Odstranění nesestouplého varlete z těla je důležité pro teplotu která je vyšší v dutině břišní oproti teplotě v šourku a také proto, že varle v těle působí jako cizí těleso a dříve nebo později by došlo k reakci organismu na něj. Nejčastěji potom dochází k rakovinnému bujení..

Říci ideální termín kastrace není jednoduché. Někteří veterináři se přiklánějí ke kastraci mezi 6-8. měsícem věku pejska, a to ze zdravotního hlediska. Nejdéle však s kastrací otálejte do věku 4 let, protože pak stoupá riziko výskytu zdravotních komplikací.

Podle zkušeností veterinářů může být dalšími následky neodstranění nesestouplého varlete např. změny v chování (hypersexualita, podrážděnost, agresivita). Mezi další nebezpečné komplikace patří i riziko torze (otočení) semenného provazce.

Cena kastrace pejska se pohybuje od 500kč výš.

Prevence šíření kryptorchismu
Protože se kryptorchismus nedá nijak zjistit, nabízí se pouze jedna možnost, jak šíření této poruchy zabránit. Pouze neustálým sledováním potomků po našem pejskovi můžeme poznat, zda se u nich tato vada vyskytuje, či nikoliv. V případě, že tuto dispozici u našeho pejska zjistíme, jako zodpovědní chovatelé bychom měli jejímu šíření zabránit a s pejskem již nekrýt.

To platí i v případě monochismu, kdy je sice jedinec s jedním varletem plodný, ale opět je zde riziko přenášení této poruchy.

Stejně tak by do chovu neměli být zařazeni psi, u nichž proběhla hormonální léčba indukující sestoupení varlat, nebo pejsci po chirurgickém zákroku, tedy fixaci varlete stehem, byť úspěšně. I oni mají dispozice k přenosu tohoto defektu. Je třeba upozornit i na to, že přenašečkami kryptorchismu mohou být poněkud překvapivě i feny-matky. Samozřejmě v kombinaci se psy s dalšími vlohami, které ve spojení mohou vést k výskytu kryptorchismu.

Zde bych zmínila i přístup některých veterinářů k tomuto problému. Jsou totiž veterináři, kteří v případě, že za ním přijdete s problémem nesestouplého varlete, vám ani jednu z možností, jak problém řešit, nenabídnou a chtějí ihned přejít ke kastraci. Na jednu stranu je chápu, mohla by se tak částečně eliminovat tato porucha, na straně druhé nemusí být zájem majitelů pejsků o nápravu tohoto postižení z důvodu chovnosti, ale čistě jen proto, aby pejsek nemusel podstoupit operativní zákrok.

A protože kastrace je téma samo o sobě, budu se mu věnovat v dalším článku.

Závěrem bych chtěla apelovat na vás, kteří máte pejska s problémem nesestouplého varlete a přesto uvažujete o jeho zařazení do chovu. Tato porucha nepřináší nic dobrého ani potomkům takových psů, kteří pak musí podstupovat léčbu či zákrok a ani jejich páníčkům, kteří mají o své miláčky strach a stojí je to nemalé peníze.                                                        
Převzato se slouhlasem autorů ze  soukromých stránek: www.chihuahuatym.cz