Vítám Vás na stránkách chovatelské stanice Nort Brun.

Jméno stanice jsme získali díky našim čivavám, které velmi často vítězily ve výstavních kruzích.

Nyní máme už jen malou smečku –
mexického naháče standard  a  peruánského naháče velkého

DNA profil

30.10.2011 - 20:22:19

 

DNA profil je možné využít při výběru vhodných rodičů štěňátek. DŮLEŽITÉ ! ! !

Pes má78 chromozómů, vždy dva tvoří pár, tzn. máme 39 párů chromozómů.

Oba rodiče předávají do svých pohlavních buněk vždy náhodně jen jeden chromozóm, tzn. štěně tak získává 2 x 39 párů chromozómů, vždy jeden od otce a jeden od matky. 

Na chromozómech hodnotíme pouze 10 míst, což tvoří jakýsi průřez stavu všech chromozómů.

Při výběru vhodného páru hledáme takové jedince, jejichž spojením získáme největší množství rozdílných kombinací alel u jejich potomků. Pokud známe DNA profil matky, hledáme otce s maximálně možným rozdílným DNA profilem.

Písmenný text = název lokusu na chromozómu  (páru chromozómů)

Dvě čísla = velikosti alely na jednotlivých chromozómech.

Například na lokusu PEZ 1 má alela na jednom chromozómu velikost 114 a na druhém 118.

Nelze říct, že některé číslo je dobré a jiné špatné. Čísla jsou různá, někdy obě dvě stejná. Někdy může číslo chybět, tzn. že se nepodařila spočítat velikosti alel na těchto chromozómech. Žádoucí je, aby počet alel v daném lokusu byl co největší.

V níže uvedených příkladech (posuzujeme vždy jen 1 lokus) jsou uvedeny možnosti, které může štěně získat od otec a od matky. Nastat mohou vždy 4 kombinace uvedené ve středových čtvercích (zvýrazněné hodnoty):

1. Otec i matka mají hodnoty 114 a 114

 

DNA profil

Otec

114 114
Matka 114 114/114 114/114
114 114/114 114/114

Štěnátka dostanou od rodičů vždy jen alelu 114, tzn. tímto spojením nic nového nezískáme.

2. Otec má hodnoty 114 a 114, matka má hodnoty 118 a 118

  

DNA profil

Otec

114 114
Matka 118 114/118 114/118
118 114/118 114/118

Štěnátka dostanou od otce pouze alelu 114 a od matky pouze 118. Všechna štěňátka se budou od svých rodičů lišit, ale všechna budou mít stejné hodnoty alel.

 3. Otec i matka mají hodnoty 114 a 118

  

DNA profil

Otec

114 118
Matka 114 114/114 118/114
118 114/118 118/118

Štěňátka tímto spojením získávají 3 různé kombinace alel, kdy možnosti - 114/114 a 118/118 - jsou méně vhodné

4. Otec má hodnoty 114 a 118, matka má hodnoty 114 a 120

  

DNA profil

Otec

114 118
Matka 114 114/114 118/114
120 114/120 118/120

 Štěňátka tímto spojením získávají 4 různé kombinace alel, kdy 1 možnost - 114/114 - je méně vhodná

 5. Otec má hodnoty 114 a 118, matka má hodnoty 120 a 124

  

DNA profil

Otec

114 118
Matka 120 114/120 118/120
124 114/124 118/124

Štěňátka tímto spojením získávají jiné kombinace alel než rodiče. Nejvhodnější kombinace rodičů.

Plánujeme-li štěňátka DNA profil matky i potenciálního otce nám hodně napoví.

Při výběru nejvhodnějšího otce budoucích štěňátek hodnotíme zvlášť všech 10 lokusů, tak jak je uvedeno v tabulkách výše a zaznamenáme si kolik kombinací alel v každém lokusu mohou štěňátka získat. Žádoucí je, aby dvojice obsahovala vždy rozdílná čísla.

Pro jednotlivé potenciální otce můžeme získat tyto informace:

 

Počet kombinací alel
Název lokusu
  PEZ1 PEZ3 PEZ5 PEZ6 PEZ8 PEZ12 PEZ20 FHC2010 FHC2054 FHC2079
Pes1 1 1 3 4 1 3 1 1 3 3
Pes2 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1
Pes3
4 1 4 4 3 3 3 4 1 4

Získáváme tento počet kombinací:

Pes 1    21 kombinací alel

Pes 2    15 kombinací alel - nejméně vhodné spojení

Pes 3    31 kombinací alel - nejvhodnější spojení

Analýza DNA se provádí ze vzorku krve, případně ze stěru tzv. bukální sliznice (sliznice ústní dutiny).Odběr krve může provést kterýkoliv veterinář, stěr bukální sliznice zvládne chovatel sám. Vzorek se zašle poštou spolu s vyplněným formulářem do laboratoře např.Genservice - odkaz: GENSERVICE - Brno Cena jednoho vyšetření je kolem 1.000 Kč. Majitel psa tak získá nezfalšovatelný doklad o stavu alel svého psa. Kromě využití při hledání vhodného otce budoucích štěňátek lze tímto profilem garantovat původ štěňat.

Převzato se souhlasem autorů a majitelů uvedených stránek z :